hERDENKING  
   
  menu  
 

 

 
 

Persbericht

Jaarlijkse Herdenking 3 september2022 bij het Nationaal Indië-monument in Roermond

Op zaterdag 3 september vindt de 35e herdenking plaats bij het Nationaal Indië Monument in het Herdenkingspark Hattem in Roermond;
Wij realiseren ons natuurlijk dat we het virus COVID nog steeds niet hebben bedwongen maar de besmettingscijfers zijn gedaald tot het laagste niveau.
Wij hebben dan ook als bestuur besloten om dit jaar een traditionele herdenking te organiseren, waarbij wij onze veteranen, nabestaanden en geïnteresseerden de mogelijkheid willen geven om na twee jaren afwezigheid op zaterdag 3 september 2022 weer in groten getale naar het
Nationaal Herdenkingspark Hattem te Roermond te komen.
Bovendien is 2022 ook een lustrumjaar, daar wij de 35ste herdenking zullen vieren.
De Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 zal wederom de vele duizenden omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië- en Nieuw-Guinea op gepaste en waardige wijze gedenken bij het Nationaal Indië-monument. Ook worden de Nederlandse militairen herdacht, omgekomen tijdens de meer recentere internationale vredesmissies. Wij doen dit bij het Monument voor Vredesoperaties.
Ook staan we stil bij hen die wel terug keerden.
De herdenking wordt integraal en live uitgezonden door de provinciale radio-en televisiezender L1.

Themalezing Dutchbat III
Dit jaar wordt, voorafgaand aan de herdenking, in de ochtend de themalezing Dutchbat III georganiseerd in TheaterHotel De Oranjerie.

Interviewreeks VETERAAN VOOR ALTIJD
Daarnaast zal in aanloop naar de herdenking een week van tevoren elke dag de interviewreeks ‘Veteraan voor altijd’ uitgezonden worden. In dit bijzonder jubileumjaar waarin de resultaten van het Meerjarig Indië Onderzoek gepresenteerd zijn, willen we het accent leggen op Nederlands-Indië.
Wat is de veteraan overkomen; wat heeft hij meegemaakt; wat heeft het met hem gedaan; in hoeverre is het van invloed geweest op zijn verdere leven. Maar ook in hoeverre is het verleden van betekenis voor de 2e en 3e generatie?
Deze interviews worden via de facebookpagina en de website van onze stichting uitgezonden, via L1 en Delta Limburg, nieuwsplatform voor Midden-Limburg.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor nadere informatie: Charlotte van Dijk-Pieters 06 55328306 / secretariaat@nim-roermond.nl

menubalk