Jo Kneepkens  
     
  Menu  
 

Toespraak van de heer Jo Kneepkens, voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ter gelegenheid van de Themalezing in TheaterHotel De Oranjerie op zaterdag 7 september 2019

Excellenties, generaals, dames en heren,

Als voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 heet ik u allen hartelijk welkom bij deze themalezing in een reeks van velen, welke wij in de komende jaren als stichting zullen organiseren.

Vanmiddag herdenken wij voor de 32ste maal hier in Roermond de omgekomen militairen in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea. Maar we blijven ook stil staan bij alle andere militairen, omgekomen tijdens alle andere Nederlands missies na de Tweede Wereldoorlog.

De Stichting Nationaal Indië-monument is steeds meer doordrongen van de belangrijkheid van het Nationaal Indië-monument en het Monument voor Vredesoperaties, beide gelegen in het Nationaal Herdenkingspark Roermond als het gaat om het stil blijven staan bij de uitzendingen door Nederlandse militairen na de Tweede Wereldoorlog.

Het herdenkingspark is een unieke plaats waar vele militairen van alle krijgsmachtdelen gedurende het gehele jaar samenkomen om bij die veteranen, welke tijdens uitzendingen na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, stil te blijven staan en hen te eren en te herdenken.

Hierdoor is er het besef bij de stichting Nationaal Indië-monumnet 1945–1962 ontstaan om haar oorspronkelijke doelstellingen te verbreden. Wij denken aan alle veteranen, oud en jong en verbinden deze gedachte. Hierdoor zal de gezamelijke kracht, welke beide monumenten uitstralen worden versterkt.

Een middel om verder stil te blijven staan bij die Nederlandse militairen, welke uitgezonden zijn gedurende de afgelopen 30 jaren is deze Themalezing. Hiermee bieden wij deze groep veteranen de gelegenheid om hun verhaal met anderen, veteranen, nabestaanden en geïnteresseerden te delen.

Afgelopen jaar mochten wij luisteren naar de lezingen van brigade-generaal Jeff Mac Mootry, de luitenant Peeters, de adjudant der Mariniers Van de Wetering en de Marinier Rodney de Vries waarin de missies UNAMIC en UNTAC, uitgevoerd in Cambodja tussen 1992 en 1993 centraal stonden.

Vandaag staan wij stil bij de UNPROFOR-missies in Bosnië, welke van 10 maart 1992 tot 20 december 1995 heeft geduurd. In het totaal hebben er rond 10.000 Nederlandse militairen aan deze missie deelgenomen en zijn zeven Nederlandse militairen omgekomen.
Maar wie zouden hier niet beter over kunnen vertellen dan diegenen, die hier zelf bij betrokken waren.
Dit zijn vandaag:

  • Generaal-majoor buiten dienst Henk Morsink.

  • Kolonel Gerard van Kuijck

  • Majoor Ron Deelen

  • De heer Barry Hofstede

Generaal Morsink maakte destijds deel uit als observer van de European Community Monitoring Mission (ECMM) in het voormalige Joegoslavie. Momenteel is hij de kanselier der Nederlandse Orden en tevens voorzitter van het Kapittel van de Militaire Willems-Orde.

Kolonel van Kuijck, majoor Deelen en de heer Hofstede maakten deel uit van de het 1ste Nederlandse–Belgische Verenigde Naties Transport Bataljon en waren uitgezonden in het kader van de United Nations Protection Force (UNPROFOR).

Gerard en Ron zijn beiden nog actief dienend militair. Barry was destijds dienstplichtig militair en is nu schrijver. Zij zullen dadelijk hun eigen ervaringen met ons delen. Verder zal het kwintet van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van Adjudant Christelle van den Berg het geheel muziek begeleiden.
Dit jaar is de missie 'UNPROFOR – fase 01' het onderwerp. Volgend jaar zal dat 'UNPROFOR – fase 02' zijn, waarbij het dan 25 jaar geleden is dat de militairen van Dutchbat III in Srebrenica gelegerd waren. U kent allen de verschrikkelijk gebeurtenissen rondom deze enclave.

Naast vooruit kijken, kijk ik ook terug. Ik heb enkele sprekers van afgelopen jaren al welkom mogen heten, maar er is ook nog een taak weggelegd voor de hoofdspreker van afgelopen jaar. Mag ik daarom brigade-generaal der Mariniers Jeff Mac Mootry uitnodigen om naar het podium te komen. Mag ik ook generaal-majoor Henk Morsink al naar het podium vragen?
De 'NIM wisseltrofee', in de vorm van een Regimentsstokje en die hier voor mij staat, zal een heel jaar in het bezit zijn van de nieuwe hoofdspreker. Daarna zal hij of zij hem aan de opvolger doorgeven. De 'NIM wisseltrofee' is voorzien van inscripties, betreffende het thema van de lezing, het jaar van de lezing en naam van de hoofdspreker.
Mag ik nu brigade-generaal der Mariniers Mac Mootry verzoeken om het stokje van de NIM Themalezingen over te dragen aan generaal-majoor Morsink.
Dank u wel generaal Mac Mootry. Om onze erkenning uit te drukken voor het feit dat u afgelopen jaar de hoofdspreker was, hebben wij gemeend u iets mee te moeten geven ter herinnering aan deze thema-lezingen. Mag ik u deze, een iets kleinere versie van het stokje aanbieden? Nogmaals hartelijk dank, ook aan de andere sprekers van afgelopen jaar.
Nu wordt het tijd voor de lezing van vandaag.
Echter, voordat ik het woord geeft aan generaal Morsink wil ik de bedrijven Damen Shipyards, gevestigd in Gorichem en SIF Group, gevestigd hier in Roermond nogmaals hartelijk bedanken voor de ontvangen steun. Zonder deze beide bedrijven zou het moeilijk voor de stichting zijn geweest om de Themalezingen hier in TheaterHotel De Oranjerie te kunnen organiseren.
Ik geef nu graag het woord aan generaal-majoor Henk Morsink.

Excellenties, generaals, dames en heren,
Wij zijn aan het einde van deze Themalezing 2019 gekomen. Ik bedank alle sprekers van vandaag en het kwintet van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van adjudant Christelle van den Berg voor de muzikale invulling hartelijk. Ook dank ik u voor uw aanwezigheid en ik nodig u allen alvast uit voor het volgende jaar.

 
  copyright