Doorn

Locatie:
DOORN (gemeente Utrechtse Heuvelrug) 
De plaquette herinnert aan de inzet van het Korps Mariniers bij de strijd in Nieuw-Guinea in 1962. Het Korps Mariniers is een onderdeel van de Koninklijke Marine en één van de oudste (sinds 1665) militaire onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Van oudsher bestaat het Korps Mariniers grotendeels uit infanteristen die dienstdoen op oorlogsschepen of ingezet worden op de grens van land en water. Hun wapenspreuk luidt 'Qua Patet Orbis' (Zo wijd de wereld strekt).

Op woensdag 28 maart 1962 vertrok, binnen 24 uur na aanzegging, vanuit Doorn de 'Qua Patet Orbis' Infanteriecompagnie 21 (QPO 21) via het vliegveld Schiphol naar Nieuw-Guinea. Een dag later vertrok vanuit de marinierskazernes Suffisant (Curaçao) en Saveneta (Aruba) 'Qua Patet Orbis' Infanteriecompagnie 22 (QPO 22) met dezelfde bestemming. Bijna zeshonderd mannen, veelal dienstplichtigen, werden tot 1 november van dat jaar ingezet tegen Indonesische infiltranten (binnendringers).

Initiatief:
De oprichting van de gedenkplaat was een initiatief van Joop Duijn, toentertijd marinier zeemilicien tweede klasse.

Onthulling:
28 maart 2007 door oud-korpscommandant generaal-majoor b.d. Dick Romijn. Op deze dag werd tevens de eerste reünie van twee infanteriecompagnieën gehouden. Die dag was het exact 45 jaar geleden dat zij naar Nieuw-Guinea werden uitgezonden.