Leeuwarden I

Leeuwarden I

Locatie:
LEEUWARDEN (Gemeente Leeuwarden) een plaquette van zwarte natuursteen in het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden.

GPS:
53.2014853, 5.8003844

Onthulling:
3 oktober 1970
 

Overledenen die met dit monument worden herdacht:
Naam Geboren Overleden Ereveld
B. Attema 02-03-1919 03-11-1947 Pandu
E. Beverdam 06-04-1922 04-05-1946 Pandu
H. Brander 20-02-1923 17-04-1946 Pandu
K. Breeuwsma 30-01-1920 03-11-1947 Pandu
S. A. Buma 11-11-1925 17-04-1946 Pandu
L. Greidanus 20-02-1925 20-04-1946 Pandu
A. de Haan 13-12-1922 10-07-1946 Pandu
F.H. Latuparissa 02-03-1928 05-07-1946 Pandu
A.D. van der Kley 16-08-1927 06-09-1946 Pandu
W. Koenes 11-02-1923 17-09-1947 Pandu
W. Kroese 19-09-1923 05-11-1947 Pandu
A. Lautenbach 06-04-1926 23-12-1946 Pandu
J. Leenstra 11-08-1923 10-03-1948 Pandu
J. Luinstra 11-05-1922 25-10-1947 Pandu
K. Machiela 17-08-1927 28-01-1947 Pandu
J. Moeselaar 05-10-1926 03-11-1947 Pandu
K. Ooms 07-04-1918 02-09-1946 Pandu
G. Oosterveld 18-03-1923 10-02-1948 Menteng Pulo
E. Pool 02-09-1920 22-02-1946 Pandu
M. Rekker 27-03-1925 03-11-1947 Pandu
F.T. Salverda 11-11-1922 02-10-1947 Pandu
D. Schilstra 01-12-1923 02-09-1946 Pandu
M. Schönthaler 21-08-1922 03-11-1947 Pandu
G. Simon 21-10-1925 17-08-1947 Pandu
J. Strikwerda 15-02-1924 27-11-1946 Pandu
H. Visser 18-03-1922 16-11-1947 Pandu
K. van der Weide 18-03-1919 19-04-1946 Onbekend
S. Wind 15-03-1925 05-09-1946 Pandu
C. Zeijlemaker 30-04-1923 23-12-1946 Pandu