Leeuwarden II

Leeuwarden II

Locatie:
LEEUWARDEN (Gemeente Leeuwarden) in het Rengerspark.
Het monument bestaat uit een grondplaat waarin het eilandenrijk van Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea is uitgehakt. Op de grondplaat zijn 3 staande platen van marmer, in de kleur van de aarde van Java, opgesteld,  waarop in alfabetische volgorde de namen van de Friese gemeenten waaruit de omgekomen militairen waren uitgezonden zijn aangebracht, met de geboortedatum en de datum van sneuvelen. Voorts staat op een sokkel een beeld, voorstellende een soldaat in tropenuniform genaamd “De wachter”.


GPS:
53.208682, 5.791284

Onthulling:
September 1993. Het monument 'De Deadenwacht”' is in opdracht van VOMI-Friesland door een daartoe opgerichte stichting 'Stichting Indië-Monument Friesland' tot stand gebracht in het Rengerspark te Leeuwarden. Het betreft hier een provinciaal monument waarop 168 namen voorkomen  van uit Friesland vertrokken militairen naar toenmalig Nederlands-Indië en/of Nieuwe Guinea in de periode 1945-1962 en daar tijdens hun missie omkwamen. De stichtingskosten van het monument waren destijds rond fl.100.000,--, bijeengebracht door overheden, bedrijven,particulieren en oud-Indië militairen en nabestaanden van de gesneuvelden.
Tweemaal in het bestaan van het monument hebben vandalen het beeld vernield, in 2005 en in de nacht van 12 augustus 2016, twee weken voor de jaarlijkse herdenking. Het beeld, bestaande uit beton was in vele stukken onherstelbaar vernield.
Eind juni 2017 is het nieuwe beeld 'De Wachter',vervaardigd in brons, onthuld door Drs. F. Crone, burgemeester van Gemeente Leeuwarden. De kosten van deze vernieuwing bedroegen rond. € 20.500,--.

Jaarlijks werd in het begin van het bestaan op 31augustus, de datum van de verjaardag van Koningin Wilhelmina, onder wiens regering de meeste militairen naar Nederlands-Indië waren gezonden een herdenking gehouden. Later is de datum verschoven naar de laatste woensdag van de maand augustus.De herdenking wordt nog steeds door honderden belangstellenden bijgewoond, die vele bloemen, en kransen aan de voet van het monument leggen. Door het jaar heen worden regelmatig door onbekenden bloemen bij het monument  gelegd.
Het beheer is in handen van het stichtingsbestuur, die allen vrijwilliger zijn en voor hun werk geen vergoeding ontvangen.