Schagen

Schagen

Locatie:
SCHAGEN (gemeente Schagen) een natuurstenen gedenksteen, was ooit ingemetseld in het voormalige stadhuis aan de Markt 18.

Boven de tekst is het demobilisatie-insigne (met palmtak, zwaard en helm) te zien. De steen is nu onderdeel van een vernieuwd Indië-monument op de Nieuwe Laagzijde  ter hoogte van nummer 81. Het staat naast het monument '40-'45.

GPS:
52.788262, 4.804235Onthulling:
1950. Nadat een nieuw gemeentehuis in gebruik werd genomen, is de steen opgeslagen en in de vergetelheid geraakt. Op initiatief van Veteranen Platform Schagen heeft in 2018 een her-onthulling plaats gevonden. De steen is nu zichtbaar voor iedereen op een verhoging naast het oorlogsmonument.

Het 'Indië-monument', een initiatief van de Schagense Indiëgangers, is opgericht ter nagedachtenis aan de militairen die tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen en is eveneens bedoeld als dank van de Indiëgangers aan het thuisfront voor de geboden steun.