Sittard

Sittard

Locatie:
SITTARD (gemeente Sittard-Geleen) op de hoek Charles Beltjenslaan / Leijenbroekerweg
Een bronzen stellage waarin marineattributen zijn verwerkt, zoals: paalschansen, een amfibietank en twee gevechtsvliegtuigen. Tevens bevindt zich in de stellage een bronzen marinier. Op enkele meters afstand staat een bronzen beeld van een achterovervallende marinier. De beeldengroep is geplaatst op een betonnen voetstuk. In het voetstuk is een urn met aarde van het ereveld Kembang Kuning te Soerabaja bijgezet. Het geheel is geplaatst op een groot basement. Het gedenkteken is 7 meter hoog.

GPS:
50.988131, 5.868415

Onthulling:
Op 26 november 1966 door burgemeester H.J.M. Dassen en de Commissaris van de Koningin in Limburg, dr. mr. Ch.J.M.A. van Rooy. Bij de plechtigheid waren ook aanwezig de Cdt. Korps Mariniers, generaal-majoor Nass, twee gewapende compagnieën mariniers met tamboers en pijpers, de marinierskapel en acht compagnieën oud-mariniers.

sittard-marnsmon-03

Op het gedenkteken zijn geen namen vermeld. Het monument is ter nagedachtenis aan de ca. 40 Limburgse Mariniers die na 1945 tijdens missies zijn overleden, m.n. in het v.m. NOI.