Tilburg

Tilburg

Locatie:
TILBURG (gemeente Tilburg) aan de Gerard van Swietenstraat. Het 'Indië-monument' is een crèmekleurig Indisch huisje van beton met een roodbruine randbalk. Het object is geplaatst op een bordes van geglazuurde, paarse bakstenen, voorstellende een Indische veranda.
In de nissen van het huis zijn acht bronzen panelen aangebracht. Op de acht panelen zijn de namen en de geboorte- en sterfdata aangebracht van zestig Tilburgse soldaten die tussen 1945 en 1962 in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld.
In het midden bevinden zich drie bronzen plaquettes. Op de bovenste plaquette is de kaart van Indonesië, het wapen van Tilburg en de kaart van Nederland aangebracht. De middelste plaquette toont het Ereteken voor Orde en Vrede, bestaande uit een helm, een zwaard en een palmtak. Aan de voorzijde is een bloembak geplaatst.

GPS:
51.557348, 5.103872

Onthulling:
Op 19 mei 2001 door mevrouw M. Spoor-Dijkema (weduwe van generaal S.H. Spoor). Bij de plechtigheid waren circa 700 nabestaanden en (oud-) militairen aanwezig.

De oprichting was een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers, afdeling Noord-Brabant Oost en Werkgroep Gedenkteken Indiëgangers Tilburg.