Waalre

Waalre

Locatie:
WAALRE (gemeente Waalre)
Het Provinciaal Gedenkteken 'De Brabantse Soldaat' bestaat uit een eregraf, een herdenkingskapel met rouwborden en drie glas-in-loodramen. Het monument maakt onderdeel uit van de Sint-Willibrorduskerk, gelegen aan de Oude Torenstraat.

GPS:
51.387278, 5.4418003

Onthulling:
28 oktober 1945
Het Provinciaal Gedenkteken 'De Brabantse Soldaat' in Waalre is opgericht ter nagedachtenis aan alle Brabantse militairen en verzetsmensen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het voormalige Nederlands-Indië, Korea, Nieuw-Guinea, het voormalige Joegoslavië en tijdens VN-vredesmissies.
Brabant is de eerste provincie die de namen van alle Brabantse gesneuvelden heeft bijeengebracht.
In 1950 zijn de twee rouwborden met namen van gesneuvelde militairen in het voormalige Nederlands-Indië onthuld door de chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit, de vice-admiraal N.A. Rost van Tonningen. Het rouwbord met de namen van gesneuvelde militairen in Korea is enkele jaren later onthuld door de weduwe van luitenant-kolonel M.P.H. den Ouden, commandant van het Nederlandse detachement Verenigde Naties. Dit monument is een provinciaal monument.