22 maart 2024  |  18:00 - 21:30 uur

Themalezing over de taakstelling van 30 Infanteriebataljon Bewaken en Beveiligen

Themalezing over de taakstelling van 30 Infanteriebataljon Bewaken en Beveiligen

Themalezing op vrijdag 22 maart met Luitenant-kolonel Pascal Limpens, commandant 30 infanteriebataljon Bewaken en Beveiligen.

Lkol Limpens zal ons in zijn lezing meenemen in de zeer gevarieerde taakstelling van 30 Infanteriebataljon Bewaken en Beveiligen welke bij de meeste onder ons beter bekend is onder de oude naam 30 Natresbataljon. Kerntaak van 30 Infanteriebataljon Bewaken en Beveiligen is het bewaken en beveiligen van objecten en gebieden in Nederland. De eenheid levert steun aan buitenlandse militaire transporten die bij grote oefeningen of inzet door Nederland trekken (Host Nation Support) en aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht. Daarnaast kan de compagnie militaire bijstand verlenen aan de civiele veiligheidsregio’s bij rampenbestrijding en voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid krachtens de Politiewet 2012.

De lezing is in het Generaal Spoor Paviljoen, Nationaal Herdenkingspark Roermond Maastrichterweg 19, 6041 NZ Roermond.

18:00 - 19:00 uur: zaal open en gezellig samen zijn
19:00 - 20:30 uur:  lezing
20:30 - 21:30 uur: nazit

Parkeren kan bij de tennisvelden tegenover Kasteel Hattem (er kan slechts beperkt geparkeerd worden op de verharde wegen in het park. Met klem verzoeken wij u niet te parkeren op de grasvelden of bij het Monument).  De parkeerplaats bij de tennisvelden is slechts enkele minuten lopen tot de ingang van het Paviljoen.

De entree is voor leden van de Bond van Wapenbroeders gratis; niet-leden betalen € 3,-.
Graag aanmelden via: bvw.afd.roermond@gmail.com Vol = vol.

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.

NB: Deelname is voor eigen risico; het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een calamiteit. Verder worden er vaak opnames/foto’s gemaakt voor de website. Deelnemers aan dit evenement gaan akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor de website.

De lezingen worden mede mogelijk gemaakt door de SKVGOL