Dialoogbijeenkomsten

Elke veteraan moet tijdens een missie keuzes maken, vaak moet er in korte tijd een beslissing worden genomen die bepalend kan zijn voor leven en dood. Wat zou jij beslissen? Veteranen gaan elk jaar over het maken van die keuzes in gesprek met studenten van Gilde Opleidingen.

Ga naar ons YouTube-kanaal voor een impressie

VOMI-Nederland

De Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers, VOMI-Nederland, is per 31 december 2020 opgeheven. Met ingang van 13 april 2023 is het gedachtengoed overgedragen aan de besturen van de Vrienden van het Monument en het Nationaal Indië-monument 1945-1962. De website van VOMI-Nederland is nu geïntegreerd in de website van het Nationaal Indië-monument 1945-1962 .

Monumenten  Erevelden

Donateurs

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het VFONDS met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto, provincie Limburg, Toren7, gemeente Roermond, Rabobank, Red Security en Alarmmeldnet.

Doneren