Nederlandse Erevelden in Indonesië

Op Java bevinden zich zeven Nederlandse erevelden, allemaal onder beheer van de Oorlogsgravenstichting. Op deze erevelden liggen ruim 24.000 slachtoffers van de strijd in Nederlands-Indië begraven.

Oorspronkelijk lagen de slachtoffers op 22 erevelden verspreid over de gehele archipel. Deze werden aangelegd tussen 1946 en 1950 door de gravendienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Na de soevereiniteitsoverdracht werden op verzoek van de Indonesische regering de stoffelijke resten geconcentreerd op de zeven erevelden op Java.

Met het onderhouden van de erevelden in Indonesië zorgt de Oorlogsgravenstichting ervoor dat de nagedachtenis aan de slachtoffers, en daarmee een stuk geschiedenis, niet verloren gaat.


De erevelden zijn: