Onze activiteiten financieel steunen?
Dat kan via IBAN: NL95 RABO 0138 103 356

Aftrekbaarheid inkomstenbelasting
U wilt een bedrag in geld 'éénmalig' (niet periodiek) schenken aan een goed doel, maar wel zo dat u ook nog fiscaal voordeel heeft. U maakt het bedrag over op de rekening van de instelling die u wilt steunen. Het dagafschrift van bank of giro of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus.

Schenken bij testament
Het nadenken over de periode dat we er niet meer zijn, is niet iets dat ons dagelijks bezighoudt. Maar wel belangrijk genoeg om er stil bij te staan. Door 'stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962' op te nemen in uw testament zorgt u ervoor dat het werk van de stichting ook na uw overlijden kan doorgaan, want ook na uw leven kunt u nog heel veel betekenen. Dit kan door een legaat of door de stichting op te nemen als erfgenaam. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op. Onze penningmeester helpt u graag.

ANBI
De belastingdienst heeft met ingang van 29 juli 2008 'stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962' aangemerkt als Culturele ANBI. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Organisaties met een ANBI-status moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Een speciale webpagina met alle informatie over 'Algemeen nut beogende instellingen' van de Belastingdienst kunt u HIER bekijken.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.