ANBI

ANBI informatie
 
Algemeen
Naam: Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, gevestigd te Roermond.
RSIN of fiscaal nummer: 8026888871
 
Contactgegevens
Secretariaat Nationaal Indië-monument 1945-1962
Postbus 1302
6040 KH Roermond
Email: secretariaat@nim-roermond.nl
Telefoon secretariaat: 06 55 328 306
 
Bestuur
Voorzitter: De heer J. Kneepkens
Vicevoorzitter: De heer  P. Klijn
Secretaris: Mevrouw C. van Dijk-Pieters
Penningmeester: De heer E. Frencken
Lid: De heer mr. LPG. Limpens
Lid: De heer H. Aelmans
Lid: De heer J. Bijl
Lid: De heer L. Ruijters
Lid: De heer R. Sommers
Lid: Mevrouw S. Maas-Kuijpers 
Lid: De heer L. Mulder
 
Beleidsplan
Het beleid is er op gericht om tot in lengte van jaren de jaarlijkse Nationale Herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te realiseren, het faciliteren van bijeenkomsten en herdenkingen, het organiseren van educatieve bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen en zorgdragen voor de instandhouding van het Monument.
 
Beloningsbeleid
Het voltallige bestuur bestaat uit vrijwilligers die hiervoor geen beloning ontvangen.
 
Doelstelling:
  • het organiseren van de jaarlijkse Herdenking en verzorgen van kransleggingen door veteranenorganisaties bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 alsmede het beheer en in goede staat houden van het Monument;
  • het verzorgen (faciliteren) van diverse kleinere herdenkingen en bijeenkomsten;
  • het verzorgen van educatieve bijeenkomsten voor scholen, onderwijsinstellingen en groepen;
  • het organiseren en faciliteren van de jaarlijkse Herdenking bij het Monument voor Vredesoperaties op de laatste vrijdag van oktober.
 
Financiële verantwoording
De nettokosten van bovengenoemde herdenkingen en activiteiten worden gedragen doo de Stichting Vrienden van het Monument. Bijdragen en subsidies werden verleend door het V-fonds, de provincie Limburg, de gemeente Roermond en het Veteranen Instituut.
Het Ministerie van Defensie en de gemeente Roermond faciliteren de Nationale Herdenking in natura door het beschikbaar stellen van personeel en materieel.
  • Exploitatierekening 2022 staat HIER
  • Exploitatierekening 2021 staat HIER
  • Exploitatierekening 2020 staat HIER
  • Exploitatierekening 2019 staat HIER
  • Exploitatierekening 2018 staat HIER
  • Exploitatierekening 2017 staat HIER