Pierre Huyskens 1989

Journalist en schrijver
Pierre Huyskens 1989

Poëtisch-proza geschreven en voorgedragen door Pierre Huyskens ter gelegenheid van de 2e Herdenking op donderdag 7 september 1989

 

ZIJN NAAM

 

       Aan allen die hier verzameld zijn:
Neem nu ZIJN NAAM in uw gedachten 
Laat uw herinnering de vrije loop en keer nog even
- terug naar toen -
Toen het vaderland van hem verwachtte
Dat hij zou gaan
En -hoe dan ook- zijn plicht zou doen.
 
Hij was nog jong en wellicht welgemoed.
De oorlog had hem hier gespaard.
Maar wat hij toch niet had vermoed:
Die lange reis, dat mooie, vreemde land,
Die zon, die sawah's en de palmen 
en heel die paradijselijke pracht 
Van 't overzeese rijk onder Neerlands vlag,
Die Gordel van Smaragd,
hij heeft net niet verwacht 
Dat door zijn graf zou zijn,
Dat hij de thuisreis niet volbracht…
 
Neem nu ZIJN NAAM in uw gedachten:
De naam gesierd en Koninklijk gekroond 
Met KNIL. 
Vier letters slechts, maar samen het verhaal 
Van Moed, Beleid en Trouw, van taaie wil 
tot Koninklijke dienst
Aan het overzeese vaderland
en zijn Vorstin.
Vier letters slechts, die staan voor vele namen,
Wier heldendom op dit moment
een diepe gouden flonkering geeft
Aan het NATIONALE MONUMENT.
 
Neem nu ZIJN NAAM In uw gedachten:
opdat hij in de stilte van dit park
en bij de erewacht van deze oude bomen
in het haast tropisch licht van deze zon,
nog even, heel reëel, bij ons kan komen
Zoals hij was, toen hij in wapenrok
-Den vaderland Ghetrouwe-
Naar het verre ereveld vertrok.
 
Neem een REEKS VAN NAMEN voor uw geest:
De makkers van het peloton
waarmee u op patrouille was die nacht;
De mannen van uw bataljon,
dat met zo’n zwaar verlies
Zijn taak volbracht;
De doden van uw regiment
Van wie U, behalve hun moed en goede humeur,
nog altijd de gezichten kent.
 
Laat uw herinnering de vrije loop;
Laat uw geest stijgen als een arend,
Naar de eeuwigheid waar zij in vrede rusten
Na gestreden strijd. 
En laat het even stil zijn - NU: 
Het levend water zal HUN NAMEN ruisen,
Zij zijn NU onder ons -
Ontstegen aan hun kruisen.