Sanneke Brouwers 2021

Aalmoezenier
Sanneke Brouwers 2021

Gebed door aalmoezenier Sanneke Brouwers, ter gelegenheid van de 34e Herdenking op 4 september 2021

Laat ons bidden.

Eeuwige God
Wees bij ons in dit uur
Waarin we de gewapende strijd in voormalig Nederlands Indië en Nieuw-Guinea herdenken
We bidden voor hen die in de strijd zijn gesneuveld
Voor wie we niet konden waarmaken wat we zo hartgrondig hebben beloofd:
“Breng onze jongens veilig thuis”.
Ze zijn hier: in ons midden, hun namen geschreven op het monument, in onze harten en in de palm van Uw hand, God.
We denken ook aan de veteranen van wie we afgelopen jaren afscheid moesten nemen
En bidden dat ook zij zijn thuisgekomen bij U God, herenigd met hun kameraden.

God van Vrede
Wij herdenken het geweld uit het verleden zonder de oorlogen van vandaag te vergeten.
Deze dagen voelen we ons in het bijzonder verbonden met Afghanistan.
Wees aanwezig bij hen die na jaren oorlog het vluchten of vechten moe zijn.
Wij bidden: geef hen een veilig thuis.
Omdat ieder mens na jaren van oorlog
Behoefte heeft aan rust en vrede
Opdat we in de toekomst alleen nog oorlogen uit het verleden herdenken

Genadige God
Wij bidden ook voor onszelf en elkaar
Vooral voor de veteranen die wel thuis zijn maar in gedachten nog in de strijd.
Sta ons bij in onze gevoelens van onmacht en verdriet
Dat het niet lukt om een einde te maken aan geweld
En geweld nog steeds een einde maakt aan kostbare mensenlevens
Het is moeilijk te aanvaarden dat onze inzet en offers ontoereikend zijn
Daarom vragen wij U help ons ook de mooie momenten te herinneren
Ervaringen van kameraadschap, naastenliefde en militaire trots.
Geef ons de moed deze ervaringen te delen en verwerken.

Trouwe God
Iedere oorlog stelt ons voor grote vragen
Naar het waarom en de zin van het geweld
Antwoorden die kunnen veranderen door de tijd
Publieke opinie bijgesteld, de geschiedenis herschreven
Sta ons bij in deze worsteling
Wanneer wij vragen en onderzoeken
En wanneer wij zwijgen en herdenken
Onze vragen in stilte aan U voorleggen in een gebed
Laten we daarom nog een moment in stilte bidden voor wat ieder van ons alleen zelf zeggen kan.

Amen