Sanneke Brouwers 2023

Aalmoezenier
Sanneke Brouwers 2023

Gebed door aalmoezenier Sanneke Brouwers, ter gelegenheid van de 35e Herdenking op 2 september 2023

Laat ons bidden …

God van liefde,
Vandaag herdenken we wie we zijn verloren
Gesneuveld in de strijd
in het voormalig Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea
We denken ook aan hen van wie we later afscheid hebben moeten nemen
Misschien zelfs afgelopen jaar
Geliefden, familie, kameraden
Geef ons troost bij dit gemis…
We voelen ook dankbaarheid
Voor de tijd die ons gegeven is met elkaar.
De liefde en zorgzaamheid die we mogen ontvangen.
De kameraadschap die we hebben ervaren
Laat ons daarom bidden voor de veteranen.
Uit dankbaarheid voor hun inzet, soms met gevaar voor eigen leven
Voor kracht en mildheid voor hen die gewond en beschadigd zijn teruggekomen
We vragen ook om bemoediging voor het thuisfront wanneer met de veteraan ook een stukje van de oorlog is teruggekomen.
Moge zij zich niet alleen gedragen voelen door U God, maar door ons allemaal
Uit respect voor degenen die bereid waren of zijn om hun land te dienen
Help ons hier bij

God van vrede,
Wij zijn hier om een strijd uit het verleden te herdenken
Maar kunnen dit niet zonder de oorlog van vandaag te vergeten
Dichterbij huis dan we voor mogelijk hadden gehouden
We zien het aan met lede ogen
Gezinnen gescheiden, broeders tegenover elkaar
Burgers die vechten om te overleven, militairen vechten voor hun land
We bidden voor een dag dat herdenken tot het verleden behoort,
omdat er geen oorlog meer is.
De keten van geweld gebroken
Mensen in vrijheid en vriendschap verbonden
Sterk ons geloof in die toekomst van vrede
En tot die tijd blijven we hartgrondig bidden
Voor de slachtoffers van geweld en oorlog
Die onschuldig en machteloos ten prooi vallen aan een strijd
Die tot niets kan leiden
Behoed en bescherm hen als het kan
En vang hen die vallen op in Uw liefdevolle handen
Tot Uw Rijk gekomen is, vrede op aarde voor alle mensen.

God van stilte,
Hier bij elkaar zoeken wij naar woorden om ons gevoel uit te drukken
Ervaringen van oorlog, pijn, gemis of spijt
Herinneringen die niet in woorden zijn te vangen
Zoals:
De stem van jonge mannen die te vroeg het zwijgen werd opgelegd
De geslotenheid van ouders die altijd voelbaar was
Het zwijgen van een geliefde waarin een noodkreet klinkt.
Een stilte die echoot in volgende generaties
Een leegte die wij met elkaar niet kunnen vullen
En daarom vragen wij U vandaag:
Sta ons bij en troost ons wanneer de stilte eenzaam is
Geef woorden aan verhalen waar over wordt gezwegen
Geef een stem aan hen die lijden in zwijgzaamheid
Laat ons voor die ander een oor, een hand of een schouder zijn.
En wees hier aanwezig wanneer wij vandaag
in stilte aan U voorleggen