7 september 2024  |  14:00 uur

Jaarlijkse Herdenking

Jaarlijkse Herdenking

Tijdens de jaarlijkse Herdenking worden de Nederlandse militairen herdacht die in de periode 1945 - 1962 het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea. Daarnaast wordt er ook stil gestaan bij militairen die na de Tweede Wereldoorlog tijdens hun inzet tijdens (vredes)missies vanaf Korea zijn omgekomen. Wij doen dit met waardering en respect voor hun inzet en gegeven offer.

Een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders woont de Herdenking bij. Een vertegenwoordiger van de regering zal namens de regering een toespraak houden en een krans leggen. Als laatste spreker draagt Hans van Bergen zijn jaarlijkse declamatie voor.

Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties, overheden, burgerlijke- en militaire autoriteiten leggen kransen bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962, bij het Monument voor Vredesoperaties, bij het Verbindend Monument en bij het Monument voor Indische burgerslachtoffers.